Demografska politika u Hrvata – radna snaga u turizmu upitna ?

demografska

Svjedoci smo svakodnevnog iseljavanja mladih iz Hrvatsku koji idu u potragu za boljim životom i koji će biti okosnica daljnjeg razvoja i napredka njemačkog ili irskog gospodarstva, samo ne nažalost hrvatskog gospodarstva. Iseljavanje mlade radne snage iz uslužnih djelatnosti svakako da će zadati udarac turističkom sektoru koji vapi za kvalitetnom radnom snagom. Nakon prvog vala migracije mladih u potrazi za … Read More